02177355340 - 02177358665 info@t-dco.ir
ترفندآشپزی (کباب نرم)
ترفندآشپزی (کباب نرم)

ترفندآشپزی

  برای اینکه یهکباب نرم داشته باشیم چیکار باید کرد؟؟!

یکیش اینه که از فقط چند دقیقه قبل از کباب شدن گوشت قرمز روش کمی کیوی رنده کنین ولی نذارین زیاد بمونه چون گوشت بعد کباب شدن حالت پودری به خودش میگیره و حدود ۵ دقیقه کافیه ...